Solcellsleverantör – fånga solljus

Att fånga dagen och ge livet innehåll och mening är viktigt. Den miljömedvetna vill dessutom gärna fånga solljus. En solcellsleverantör gör detta möjligt.

Solen ligger bakom allt liv på jorden. Utan sol, vatten och koldioxid, skulle vi stå oss slätt. Fotosyntesen skulle helt enkelt inte fungera. Men solen har hittills varit en outnyttjad resurs för produktion av elektricitet. Vi har låtit solens energi gå till spillo. Men påtagliga klimatförändringar med uppvärmning av atmosfären har tvingat fram utveckling av solceller.

Men hur fungerar solceller? Solceller har en tunn beläggning av halvledarmaterial. Mellan fram- och baksida i en solcell uppstår spänning. Genom att koppla ihop sidorna med en elkabel kommer likström att bildas. Flera solceller sätts ihop till solpaneler och med växelriktare kommer strömmen att omvandlas till växelström. Den kan tas ut genom ett vägguttag eller säljas till det fasta elnätet som överskottsel.

Solcellsleverantör hjälper dig generera el till egen förbrukning

De senaste åren har allt fler villatak börjat blänka. Det gör dem både snygga och nyttiga. Men solpaneler går att placera på många olika tak, som på industrifastigheter, flerbostadshus och ladugårdar. Den som har en outnyttjad tomtyta, kan placera solcellsanläggningar på marken.

Men kan solljus ge el till förbrukning under natten? För att generera solel, måste det givetvis vara ljust, men solen behöver inte lysa från en klarblå himmel. Diffust ljus genom moln räcker till. Den el som produceras under dagen kan lagras i ett batteri. Och sedan laddas batteriet ur under användning på natten. Den som vill fånga solljus, ska kontakta en solcellsleverantör. Det kan du göra direkt via denna sajt: www.solarwork.se

Publicerat den
Kategoriserat som El