Bergvärme Stockholm – stora fördelar

Vilka fördelar finns egentligen med bergvärme i Stockholm? Den frågan ställs av både villaägare, BRF:er och fastighetsägare och här tänkte vi ge svar på dessa frågor.

Att frågan ställs beror på flera olika skäl. Ett handlar om miljön. Vi vill göra skillnad. I en tid då vi har ett klimathot hängande över oss så vill folk dra sitt strå till stacken och bidra till att minska avtrycken på miljön. Bergvärme handlar om grön energi och där man kan se att Co2-utsläppen kan reduceras med 97% i jämförelse med fjärrvärme.

En annan anledning till varför många frågar om bergvärme i Stockholm handlar om att man ser till sina egna kostnader. Många upplever att de betalar väldigt mycket pengar för uppvärmning och energi och många har också helt rätt i denna iakttagelse. Att man dessutom ser att exempelvis elpriserna kommer att öka gör frågan än mer relevant och adderar man till detta att bostäder i Stockholm är väldigt dyra – ja, då förstår man också varför många villaägare och BRF:er intresserar sig för bergvärme. Anledning är att bergvärme för skillnad. Rätt installation, rätt projektering och rätt dimensionering av borrhålet kan innebär en sänkning av de årliga kostnaderna för energi med närmare 80%.

Det är de två stora fördelarna med bergvärme i Stockholm: du sänker dina kostnader och du bidrar till en bättre miljö. En annan fördel ligger i en investeringshorisont. Planerar du att sälja din bostad så kommer bergvärme att hjälpa dig att nå ett högre slutpris. Du investerar både i nuet och för framtiden i samband med att du väljer bergvärme – och det är också en investering som börjar löna sig redan från dag ett och där du, inom loppet av kanske 10 år, når break-even.

Nackdelar med bergvärme i Stockholm

Vad gäller nackdelar med bergvärme så kan man inte undgå elefanten som står mitt i rummet. Bergvärme är dyrt att installera. Man får räkna med minst 100.000 kronor och ju djupare man tvingas borra – desto dyrare blir det. Här krävs en gedigen undersökning av de geologiska förutsättningarna innan man tar ett beslut. I vissa fall finns bättre alternativ.

En annan nackdel med bergvärme i Stockholm är att det faktiskt kan vara så att grannen redan har det. Det finns regler angående borrhål och avstånd mellan dessa. Minst 20 meter krävs och detta för att både ska ges god effekt. Man måste även ansöka om tillstånd för att borra och installera bergvärme, vilket många ser som en nackdel sett till att det kan ta lite tid.

En tredje nackdel går att undvika. Tyvärr finns det företag i Stockholm som erbjuder lösningar med bergvärme utan att ha solid kunskap kring detta. Det innebär att man får en minskad effekt och att kostnaderna initialt kan bli väldigt höga. Rådet här är att man alltid sonderar marknaden, går igenom alla företag och offerter och ser över exempelvis referenser, eventuella anmärkningar – Kronofogden, Skatteverket, ARN – och vilka garantier och försäkringar som finns. Då kan man undvika att bli lurad och hitta en pålitlig installatör av bergvärme i Stockholm.