Elektriker Norrköping – ta hjälp med elen i ditt hem

Elpriset har kommit att bli det stora samtalsämnet över hela vårt land – och även i övriga Europa. Hur kan man agera för att slippa den chock som dagens elräkningar innebär? Kan man som villaägare i Norrköping göra investeringar för att sänka den egna elförbrukningen? Ett bra första steg är att kontakta en elektriker i Norrköping för att reda ut vad man egentligen betalar för – och hur man kan sänka kostnaderna.

En elektriker i Norrköping kan – oavsett priset på el – vara en god idé att anlita. Många hus har elsystem som inte längre håller måttet och som rent säkerhetsmässigt har sett bättre dagar. Det är både farligt och ekonomisk fel att leva i ett sådant hus. Moderna elsystem är effektivare, säkrare och enklare att sköta – exempelvis med vippsäkringar snarare än proppskåp. Det är ett skäl till varför man som villaägare kan kontakta en elektriker.

Men, nu handlar det även om att göra investeringar i syfte att dra ner på elförbrukningen. Här ska vi slå ett slag för det absolut bästa sättet att göra detta på – nämligen att själv bli en producent av el och detta genom solenergi och solpaneler på taket.

En elektriker kan montera solpaneler

Genom att låta en elektriker i Norrköping hjälpa dig att montera solpaneler på ditt tak så sätter du dig själv i förarsätet för dina kostnader. Givetvis så handlar det först och främst om en ganska lång startsträcka – fungerar solceller, har din villa ett bra solläge, håller taket för panelerna och hur pass många solceller behövs för att göra skillnad? – innan du är igång.

Men, fördelen med solceller är att du tar en investering som lönar sig redan från dag ett och där du, som de flesta andra, även kan producera ett överskott som går att sälja vidare. Genom solceller och en behörig elektriker i Norrköping kan du ställa dig utanför turbulensen i omvärlden, åtminstone sett till elräkningen.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Solceller Gävle – passar det för din villa?

Har du funderingar kring solceller och funderar du på att äntligen ta steget mot den framtid som redan är här? Få saker är lika intressanta för gemene man som solceller. I kombination med elbilen så är solceller den lösning som flest personer drömmer om – och båda dessa saker finns också tillgängliga.

Gemensamt mellan solceller i Gävle och elbilar är att de inom kort säkerligen blir det val som sker nästa gång. Menas: ska du inom tio år köpa en ny bil så är det troligt att denna kommer att drivas av el snarare än av bensin eller diesel. Samma sak gäller för solceller i Gävle. Finns rätt förutsättningar så finns heller ingen anledning att vänta. Solceller har så pass många fördelar att det i slutändan blir svårt att motivera bort en investering.

Med rätt förutsättningar handlar det primärt om att villan måste ligga i ett gynnsamt läge. En villa i Gävle som vetter mot söder har bättre förutsättningar för solceller än vad motsvarande villa i ett norrläge har. En annan faktor som påverkar handlar om taket. Hur pass stort tak har du – och hur pass mycket lutar det? Baserat på detta så är undersökningen väldigt viktig. Innan du tar steget mot att montera solpaneler och investera i solceller i Gävle så måste en undersökning av dina förutsättningar ske och en kalkyl vad gäller lönsamhet äga rum. Vissa har, helt enkelt, bättre förutsättningar för solceller än andra.

Vädret – fungerar solceller i Gävle?

Däremot så ska ett annat frågetecken ges betydligt mindre plats vad gäller solceller. Vissa vill göra gällande att vårt klimat gör det omöjligt för solceller att bli lönsamma i längden. Sant är att vår mörka vinter ger en avsevärd minskad produktion av elektricitet. Lika sant är dock att vi har en sommar med extremt många soltimmar då både dagar och nätter är fulla av sol.

Detta skapar en situation där man producerar mycket el under sommaren och att man får ett överskott under den säsongen. När sedan vintern kommer så kan man köpa tillbaka den el man sålt under sommaren – till ett väldigt bra pris. Det ger en situation där elräkningen konsekvent ligger på en väldigt låg nivå och där man slipper oroa sig för svängningar i omvärlden.

Har vi lärt oss något av det senaste året så är det att Sverige är långt ifrån en isolerad ö i denna fråga. Det som sker i övriga Europa påverkar även oss. Även om vi har en god produktion av el så blir priset högre i exempelvis vintern blir kall eller om – som det fruktansvärda som sker i Ukraina – något oförutsett inträffar och en brist på råvaror uppkommer. Genom solceller i Gävle gör man sig oberoende av detta. Det är definitivt rätt väg att ta. Läs mer om solceller på denna webbsida: https://www.interceptsolar.se/

Ny el med elektriker i Uppsala

Hur fungerar elen i ditt hem? Hur ser din elräkning ut? Få hjälp med kontroll av säkerheten och byte till nya och snålare ellösningar av elektriker i Uppsala.

El är en förutsättning för vårt moderna och bekväma liv. Utan el, ingen värme, ingen mat och ingen nätuppkoppling – och det är bara början. Många har i dag också bilar och andra fordon som kräver el och laddning. När det blir elavbrott brukar det bli smärtsamt tydligt att elektricitet är basen för de flesta av våra aktiviteter.

Det är också skillnad på el och el. Många hushåll, speciellt äldre villor, har elsystem som är både ineffektiva, otillräckliga och i vissa fall även potentiellt farliga. En ansvarstagande husägare bör låta kontrollera äldre system då man exempelvis köper ett hus, om det inte redan är gjort.

Kontakt med en elektriker

Ser dina elräkningar inte ut som du vill, utan skenar iväg? En bra åtgärd i det läget är att se över din förbrukning. Äldre vitvaror drar generellt sett mer ström, och man kan spara mycket på att byta ut dem, eller kanske inte använda torktumlare till varje omgång tvätt. Vilken typ av ljuskällor som används har också betydelse.

Ta kontakt med en bra elfirma i Uppsala. En kompetent och erfaren elektriker ser över er el och föreslår lämpliga förändringar. Oftast hjälper det med några enkla åtgärder för att åstadkomma både billigare och säkrare lösningar. Värme, ljus och el behöver vi alla, varje dag. Boka in ett besök för att bli säker du också.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Bergvärme Stockholm – stora fördelar

Vilka fördelar finns egentligen med bergvärme i Stockholm? Den frågan ställs av både villaägare, BRF:er och fastighetsägare och här tänkte vi ge svar på dessa frågor.

Att frågan ställs beror på flera olika skäl. Ett handlar om miljön. Vi vill göra skillnad. I en tid då vi har ett klimathot hängande över oss så vill folk dra sitt strå till stacken och bidra till att minska avtrycken på miljön. Bergvärme handlar om grön energi och där man kan se att Co2-utsläppen kan reduceras med 97% i jämförelse med fjärrvärme.

En annan anledning till varför många frågar om bergvärme i Stockholm handlar om att man ser till sina egna kostnader. Många upplever att de betalar väldigt mycket pengar för uppvärmning och energi och många har också helt rätt i denna iakttagelse. Att man dessutom ser att exempelvis elpriserna kommer att öka gör frågan än mer relevant och adderar man till detta att bostäder i Stockholm är väldigt dyra – ja, då förstår man också varför många villaägare och BRF:er intresserar sig för bergvärme. Anledning är att bergvärme för skillnad. Rätt installation, rätt projektering och rätt dimensionering av borrhålet kan innebär en sänkning av de årliga kostnaderna för energi med närmare 80%.

Det är de två stora fördelarna med bergvärme i Stockholm: du sänker dina kostnader och du bidrar till en bättre miljö. En annan fördel ligger i en investeringshorisont. Planerar du att sälja din bostad så kommer bergvärme att hjälpa dig att nå ett högre slutpris. Du investerar både i nuet och för framtiden i samband med att du väljer bergvärme – och det är också en investering som börjar löna sig redan från dag ett och där du, inom loppet av kanske 10 år, når break-even.

Nackdelar med bergvärme i Stockholm

Vad gäller nackdelar med bergvärme så kan man inte undgå elefanten som står mitt i rummet. Bergvärme är dyrt att installera. Man får räkna med minst 100.000 kronor och ju djupare man tvingas borra – desto dyrare blir det. Här krävs en gedigen undersökning av de geologiska förutsättningarna innan man tar ett beslut. I vissa fall finns bättre alternativ.

En annan nackdel med bergvärme i Stockholm är att det faktiskt kan vara så att grannen redan har det. Det finns regler angående borrhål och avstånd mellan dessa. Minst 20 meter krävs och detta för att både ska ges god effekt. Man måste även ansöka om tillstånd för att borra och installera bergvärme, vilket många ser som en nackdel sett till att det kan ta lite tid.

En tredje nackdel går att undvika. Tyvärr finns det företag i Stockholm som erbjuder lösningar med bergvärme utan att ha solid kunskap kring detta. Det innebär att man får en minskad effekt och att kostnaderna initialt kan bli väldigt höga. Rådet här är att man alltid sonderar marknaden, går igenom alla företag och offerter och ser över exempelvis referenser, eventuella anmärkningar – Kronofogden, Skatteverket, ARN – och vilka garantier och försäkringar som finns. Då kan man undvika att bli lurad och hitta en pålitlig installatör av bergvärme i Stockholm.

Publicerat den
Kategoriserat som Bergvärme