Laddstolpe för alla i Stockholm

Det vore väl underbart om det fanns en laddstolpe till alla i Stockholm. Men så är det inte. Du måste själv se till att det finns en laddstolpe att tillgå.

Det finns nog inte någon som inte önskar att deras elbil skulle vara fulladdad varje morgon. Fast inte till 100 % förstås. En elbil och dess batteri är känsliga saker. Laddar du fullt varje gång kan batteriet börja fungera lite sämre. Det är inte en situation som du vill ska inträffa när du kör.

Men visst vore det väl trevligt om din elbil faktiskt var så nära fulladdad som det är lämpligt varje morgon? Tänk bara vilken känsla att veta det. När du går ner till garaget för att köra till jobbet eller vid en spontan resa. Du slipper fundera på när och var du ska ladda på vägen.

Laddstolpe i Stockholm med bra resultat

Att ladda med egen laddstolpe kräver även att du skaffar service av laddstolpe i Stockholm. Det gör ju att du kan sova mycket lugnare om natten. Ingen oro här inte. Har du kontakt med ett bra företag som förutom att de installerar en laddstolpe hos dig även erbjuder sig att sköta om all service på den. Då är du i hamn.

En egen laddstolpe sparar mycket tid för dig. Det går ju trots allt åt en hel del tid att sitta vid en laddstolpe. Den perfekta lösningen borde vara att ha en laddstolpe hemma och sedan ladda vid andra när det behövs.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Byt inte sladd själv – ring elektriker med behörighet i Stockholm

Elektriker i Stockholm utför gärna alla typer av elarbeten, stora som små. Men det är viktigt att du kontrollerar att de har rätt behörighet för jobbet.

Om du är osäker på vilka elarbeten du kan utföra på egen hand bör du sannolikt inte utföra några elarbeten alls. Elektricitet är nämligen ingen gråzon. Antingen har du koll, eller så har du det inte. Och det kan vara svårt att veta vad man faktiskt vet och vad man bara tror sig veta. Alltså: anlita en elektriker.

Du behöver alls inte skämmas för att ringa en elektriker för så enkla arbeten som att byta en sladd på en lampa. De flesta elektriker tar sig an alla möjliga typer av uppdrag, stora som små. Och du vet väl att när du lämnar in lampor till till exempel en lampaffär för service är det sannolikt någon med elektrikerkompetens som jobbar bakom disken.

Elektriker som är lagom billig är bäst i Stockholm?

Om du vill få en ojordad lampsladd bytt till en jordad kan du i princip anlita vilken auktoriserad elektriker som helst. Men om det är ett större arbete det gäller, kan det vara bra att spana in fler än en elfirma i Stockholm. Ta gärna in offerter från flera olika elfirmor inför till exempel en renovering.

Det enda du inte får kompromissa är elektrikerns behörighet. De flesta behöriga elektriker tar ungefär likadant betalt, om ni inte kommer överens om någon speciallösning. Mycket billiga alternativ på annonsforum kan du behöva kontrollera både en och två gånger om personen som ska utföra elarbetet verkligen är behörig. Lagom billigt, är ledordet.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Värmepumpar i Stockholm – klimatsmart uppvärmning

Värm upp ditt hus på ett miljövänligt sätt och utnyttja den energi som finns i uteluft eller i frånluft. Anlita ett företag som kan värmepumpar i Stockholm.

Du och familjen bor i ett hus som byggdes på 1970-talet och som värms upp med radiatorer och direktel. På den tiden var det ett modernt uppvärmningssystem och elen kostade nästa inget. Tiderna förändras och att använda högvärdig energi för att värma hus är minst sagt slöseri. Och inte blir det bättre av att frånluftens energi bara används för att värma kråkorna.

Dina kostnader för värme stiger månad för månad, men vad kan du göra åt det? Du har sett att någon granne har monterat ett aggregat på sin vägg. Visst har du hört talas om luftvärmepumpar, men hur fungerar de, frågar du dig.

Värmepumpar i Stockholm – värm luft med luft

En värmepump fungerar ungefär som ett kylskåp. Fast tvärtom. I båda fallen flyttas energi från ett rum till ett annat. I värmepumpen finns ett cirkulerande köldmedium i gasform. Genom att ändra tryckförhållandet i systemet kan detta medium antingen ta upp eller avge energi. Som värmekälla kan såväl frånluft som uteluft användas för att värma tilluft.

Du kontaktar ett företag som kan installera värmepumpar i Stockholm. De lämnar en offert med en ekonomisk kalkyl. Värmepumpen drivs med elektricitet, men utväxlingen är mycket bra. Om du köper 1 kWh, kan du som ett årsgenomsnitt få ut cirka 4 kWh i form av uppvärmningsenergi. Jämfört med ditt nuvarande system, sänker du den rörliga kostnaden för el med cirka 75 %.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Interaktiv skrivtavla har många möjligheter

En interaktiv skrivtavla kan väcka elevernas intresse. De är digitala infödingar och hanterar skärmar och andra digitala hjälpmedel på ett naturligt sätt.

En interaktiv skrivtavla kan revolutionera ditt klassrum. Det låter kanske som en överdrift, men en interaktiv skrivtavla är verkligen användbar. Föreställ dig en vanlig whiteboard, som du kan skriva och rita på, kombinerad med en touch skärm, en dator och en projektor. Då får du en interaktiv skrivtavla.

De interaktiva skrivtavlorna har funnits på vissa skolor, förskolor och företag i flera år, så det är inte en ny fluga som snart är omodern. Eftersom de är just interaktiva ger de möjligheter att förändra undervisningen helt. Tänk dig en geografilektion där eleverna själva kan zooma in och ut på kartan, samtidigt som du kan anteckna ovanpå bilden. Du kan sedan skicka alla anteckningar, ritningar och kartor direkt till elevernas mejl, så att de har allt samlat digitalt. Inga fler borttappade anteckningar!

Interaktiv skrivtavla i förskolan

En interaktiv skrivtavla går även bra att använda i förskolan. Den enda anpassningen du behöver göra är att placera tavlan längre ner, så att även de yngsta når den. Barnen kan använda tavlan som målarduk, utan att du behöver oroa dig över färg på väggar eller kläder. Du kan enkelt spara deras konstverk och skriva ut, eller spara det digitalt för att fortsätta en annan dag.

Det finns många pedagogiska program och spel på den interaktiva skrivtavlan. Här kan barnen öva bokstäver, träna sin motorik, pussla och mycket mer. En interaktiv skrivtavla är även ett mycket hjälpsamt verktyg när du arbetar med pedagogisk dokumentation.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Solcellsleverantör – fånga solljus

Att fånga dagen och ge livet innehåll och mening är viktigt. Den miljömedvetna vill dessutom gärna fånga solljus. En solcellsleverantör gör detta möjligt.

Solen ligger bakom allt liv på jorden. Utan sol, vatten och koldioxid, skulle vi stå oss slätt. Fotosyntesen skulle helt enkelt inte fungera. Men solen har hittills varit en outnyttjad resurs för produktion av elektricitet. Vi har låtit solens energi gå till spillo. Men påtagliga klimatförändringar med uppvärmning av atmosfären har tvingat fram utveckling av solceller.

Men hur fungerar solceller? Solceller har en tunn beläggning av halvledarmaterial. Mellan fram- och baksida i en solcell uppstår spänning. Genom att koppla ihop sidorna med en elkabel kommer likström att bildas. Flera solceller sätts ihop till solpaneler och med växelriktare kommer strömmen att omvandlas till växelström. Den kan tas ut genom ett vägguttag eller säljas till det fasta elnätet som överskottsel.

Solcellsleverantör hjälper dig generera el till egen förbrukning

De senaste åren har allt fler villatak börjat blänka. Det gör dem både snygga och nyttiga. Men solpaneler går att placera på många olika tak, som på industrifastigheter, flerbostadshus och ladugårdar. Den som har en outnyttjad tomtyta, kan placera solcellsanläggningar på marken.

Men kan solljus ge el till förbrukning under natten? För att generera solel, måste det givetvis vara ljust, men solen behöver inte lysa från en klarblå himmel. Diffust ljus genom moln räcker till. Den el som produceras under dagen kan lagras i ett batteri. Och sedan laddas batteriet ur under användning på natten. Den som vill fånga solljus, ska kontakta en solcellsleverantör. Det kan du göra direkt via denna sajt: www.solarwork.se

Publicerat den
Kategoriserat som El

Elektriker Norrköping – ta hjälp med elen i ditt hem

Elpriset har kommit att bli det stora samtalsämnet över hela vårt land – och även i övriga Europa. Hur kan man agera för att slippa den chock som dagens elräkningar innebär? Kan man som villaägare i Norrköping göra investeringar för att sänka den egna elförbrukningen? Ett bra första steg är att kontakta en elektriker i Norrköping för att reda ut vad man egentligen betalar för – och hur man kan sänka kostnaderna.

En elektriker i Norrköping kan – oavsett priset på el – vara en god idé att anlita. Många hus har elsystem som inte längre håller måttet och som rent säkerhetsmässigt har sett bättre dagar. Det är både farligt och ekonomisk fel att leva i ett sådant hus. Moderna elsystem är effektivare, säkrare och enklare att sköta – exempelvis med vippsäkringar snarare än proppskåp. Det är ett skäl till varför man som villaägare kan kontakta en elektriker.

Men, nu handlar det även om att göra investeringar i syfte att dra ner på elförbrukningen. Här ska vi slå ett slag för det absolut bästa sättet att göra detta på – nämligen att själv bli en producent av el och detta genom solenergi och solpaneler på taket.

En elektriker kan montera solpaneler

Genom att låta en elektriker i Norrköping hjälpa dig att montera solpaneler på ditt tak så sätter du dig själv i förarsätet för dina kostnader. Givetvis så handlar det först och främst om en ganska lång startsträcka – fungerar solceller, har din villa ett bra solläge, håller taket för panelerna och hur pass många solceller behövs för att göra skillnad? – innan du är igång.

Men, fördelen med solceller är att du tar en investering som lönar sig redan från dag ett och där du, som de flesta andra, även kan producera ett överskott som går att sälja vidare. Genom solceller och en behörig elektriker i Norrköping kan du ställa dig utanför turbulensen i omvärlden, åtminstone sett till elräkningen.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Solceller Gävle – passar det för din villa?

Har du funderingar kring solceller och funderar du på att äntligen ta steget mot den framtid som redan är här? Få saker är lika intressanta för gemene man som solceller. I kombination med elbilen så är solceller den lösning som flest personer drömmer om – och båda dessa saker finns också tillgängliga.

Gemensamt mellan solceller i Gävle och elbilar är att de inom kort säkerligen blir det val som sker nästa gång. Menas: ska du inom tio år köpa en ny bil så är det troligt att denna kommer att drivas av el snarare än av bensin eller diesel. Samma sak gäller för solceller i Gävle. Finns rätt förutsättningar så finns heller ingen anledning att vänta. Solceller har så pass många fördelar att det i slutändan blir svårt att motivera bort en investering.

Med rätt förutsättningar handlar det primärt om att villan måste ligga i ett gynnsamt läge. En villa i Gävle som vetter mot söder har bättre förutsättningar för solceller än vad motsvarande villa i ett norrläge har. En annan faktor som påverkar handlar om taket. Hur pass stort tak har du – och hur pass mycket lutar det? Baserat på detta så är undersökningen väldigt viktig. Innan du tar steget mot att montera solpaneler och investera i solceller i Gävle så måste en undersökning av dina förutsättningar ske och en kalkyl vad gäller lönsamhet äga rum. Vissa har, helt enkelt, bättre förutsättningar för solceller än andra.

Vädret – fungerar solceller i Gävle?

Däremot så ska ett annat frågetecken ges betydligt mindre plats vad gäller solceller. Vissa vill göra gällande att vårt klimat gör det omöjligt för solceller att bli lönsamma i längden. Sant är att vår mörka vinter ger en avsevärd minskad produktion av elektricitet. Lika sant är dock att vi har en sommar med extremt många soltimmar då både dagar och nätter är fulla av sol.

Detta skapar en situation där man producerar mycket el under sommaren och att man får ett överskott under den säsongen. När sedan vintern kommer så kan man köpa tillbaka den el man sålt under sommaren – till ett väldigt bra pris. Det ger en situation där elräkningen konsekvent ligger på en väldigt låg nivå och där man slipper oroa sig för svängningar i omvärlden.

Har vi lärt oss något av det senaste året så är det att Sverige är långt ifrån en isolerad ö i denna fråga. Det som sker i övriga Europa påverkar även oss. Även om vi har en god produktion av el så blir priset högre i exempelvis vintern blir kall eller om – som det fruktansvärda som sker i Ukraina – något oförutsett inträffar och en brist på råvaror uppkommer. Genom solceller i Gävle gör man sig oberoende av detta. Det är definitivt rätt väg att ta. Läs mer om solceller på denna webbsida: https://www.interceptsolar.se/

Solceller passande på företag i Västerås

Att man väljer solceller på fastigheten i Västerås kan bero på många saker. Man kanske vill spara pengar, eller ha ett miljötänk. Eller kanske båda går ihop och passar med företagets image.

Inga hade fått så mycket kunder att företaget automatiskt behövde expandera. Så när hon flyttade till ett större hus kom den självklara frågan om elförsörjning. Hennes företag arbetade med blommor, gröna växter och annat. Huset, som var en gammal lada, hade växtodling i större delen av huset.

Tanken gick direkt till solceller, som blivit vanligt i Västerås. Men hon ville först försäkra sig om att det var en bra idé ekonomiskt, då hon inte var gjord av pengar. Därför kontaktade hon ett företag som arbetade med solceller i Västerås, och de lovade komma förbi för en pratstund.

Blomsterträdgård med solceller

När solcellsförsäljaren Anders kom berömde han hennes val av plats för företaget. Smidigt nog bodde hon dessutom på tomten. Tänk, sa han, med solceller på ladugårdstaket har du el till både företaget och huset. Beroende på hur många paneler du vill ha förstås.

Ladan visade sig vara en tacksam plats att sätta solcellerna på då solen låg på hela dagen. Även vinterdagar skulle det bli en bra nedladdning av solenergi när solen reflekterade från snön. Solcellerna passade verkligen in i miljön. Det var något som många lokalbor skulle gilla.

Inga satte sig på en gammal pall och lutade sig mot ladan. Hon lät solen, som snart skulle ge värme och få blommorna att frodas, lysa i hennes leende ansikte. På denna hemsida kan du läsa mer om solceller: solarinvest.se

Publicerat den
Kategoriserat som El

Solceller i Uppsala – var superhjälten du har potential att bli

Du kanske inte kan rädda världen från ohållbar energiproduktion på egen hand. Men du kan göra vad du kan. Som att installera solceller i Uppsala till exempel. Det är åtminstone en bra början.

Elräkningarna blir dyrare. Energin kostar pengar, och det behöver produceras mer. Samtidigt brinner det i världen. Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna är pågående och framtida hot mot hela vår planet. Även i och mot Uppsala. Men vad kan man göra egentligen? Tja, du som har möjlighet att installera solceller kan ju börja med det. Pryd ditt tak med detta moderna sätt att producera energi på så kan ingen hävda att åtminstone inte du drar ditt strå till stacken. Du gör faktiskt i så fall väldigt mycket mer än många andra. Kanske förtjänar du till och med något slags pris för dina solceller i Uppsala. Men en riktig superhjälte behöver inte sola sig i glansen.

Solceller betalar av sig efter ett par år

Hursomhelst är det fortfarande en bra idé att montera upp solceller. Visst, det innebär en liten kostnad i installationsfasen. Men efter några år har solcellerna betalat av sig och du kommer att kunna konstatera att du äntligen betalar väldigt lite för din el. Samtidigt som du har gjort världen en stor tjänst genom att bidra till en mer hållbar energiproduktion. Du kanske inte får något pris för dina insatser, men du förtjänar likväl att klappa dig lite på axeln. Vissa hjältar bär inte mantlar. Visst vill väl du vara en av dem trots allt?

Publicerat den
Kategoriserat som El

Ny el med elektriker i Uppsala

Hur fungerar elen i ditt hem? Hur ser din elräkning ut? Få hjälp med kontroll av säkerheten och byte till nya och snålare ellösningar av elektriker i Uppsala.

El är en förutsättning för vårt moderna och bekväma liv. Utan el, ingen värme, ingen mat och ingen nätuppkoppling – och det är bara början. Många har i dag också bilar och andra fordon som kräver el och laddning. När det blir elavbrott brukar det bli smärtsamt tydligt att elektricitet är basen för de flesta av våra aktiviteter.

Det är också skillnad på el och el. Många hushåll, speciellt äldre villor, har elsystem som är både ineffektiva, otillräckliga och i vissa fall även potentiellt farliga. En ansvarstagande husägare bör låta kontrollera äldre system då man exempelvis köper ett hus, om det inte redan är gjort.

Kontakt med en elektriker

Ser dina elräkningar inte ut som du vill, utan skenar iväg? En bra åtgärd i det läget är att se över din förbrukning. Äldre vitvaror drar generellt sett mer ström, och man kan spara mycket på att byta ut dem, eller kanske inte använda torktumlare till varje omgång tvätt. Vilken typ av ljuskällor som används har också betydelse.

Ta kontakt med en bra elfirma i Uppsala. En kompetent och erfaren elektriker ser över er el och föreslår lämpliga förändringar. Oftast hjälper det med några enkla åtgärder för att åstadkomma både billigare och säkrare lösningar. Värme, ljus och el behöver vi alla, varje dag. Boka in ett besök för att bli säker du också.

Publicerat den
Kategoriserat som El